Lịch thi đấu LPL Mùa Hè 2022 mới nhất

LOL ESPORTS | 01/06/2022 12:06

Lịch thi đấu, thông tin giải đấu, thể thức thi đấu, kết quả LPL Mùa Hè 2022 mới nhất

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, giải đấu LPL Mùa Hè 2022 sẽ trở lại. Hứa hẹn sẽ là 1 mùa giải hấp dẫn của các đội tuyển, cùng với các chuyển nhượng nhân sự sẽ được công bố trước khi giải đấu bắt đầu.

Hiện tại, các đội tuyển vẫn đang chuẩn bị cho line up mới để chuẩn bị cho giải đấu.

 

Lịch Thi Đấu LPL Mùa Hè 2022

 

 

 

* Thể thức thi đấu :

 

* Vòng Bảng :

- Vòng tròn 1 lượt

- Tất cả trận đấu đều là BO3

- 10 đội top đầu sẽ tiến vào vòng playoffs

 

* Vòng Loại Trực Tiếp :

- Loại bỏ trực tiếp

- Tất cả đều là BO5

 

* Số đội tham dự : 17

* Giải thưởng : 4.200.000 CNY

 

* Các đội tham gia :

 

Rare Atom Royal Never Give Up
Oh My God FunPlus Phoenix
Weibo Gaming EDward Gaming
Top Esport Anyone's Legend
LNG Esport NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW Victory Five
LGD Gaming Bilibili Gaming
JD Gaming ThunderTalk Gaming
Ultra Prime Team We
    Invictus Gaming

 

 

Thời Gian Tuần 1
10 - 6 - 2022
15 : 45       IG       1 2    WBG  
18 : 00 EDG    2 1    FPX
Thời Gian 11 - 6 - 2022
15 : 45  AL    2 0    RA
18 : 00 JDG    2 1    TES
Thời Gian 12 - 6 - 2022
15 : 45 UP    2 0    OMG
18 : 00 LNG    2 1    BLG

 

 

 

Thời Gian Tuần 2
13 - 6 - 2022
15 : 45   IG    2 0    FPX
18 : 00 WBG     0 2    EDG
Thời Gian 14 - 6 - 2022
15 : 45 JDG    2 1    LGD
18 : 00 TES    2 0    WE
Thời Gian 15 - 6 - 2022
15 : 45 LNG    2 0    AL
18 : 00   TT    0 2 NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW   V5
Thời Gian 16 - 6 - 2022
15 : 45 RA    2 1    OMG
18 : 00 UP    1 2    BLG
Thời Gian 17 - 6 - 2022
15 : 45 EDG    0 2    JDG
18 : 00 RNG    2 1    FPX
Thời Gian 18 - 6 - 2022
13 : 45 LGD    0 2  NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW   V5
16 : 00 TES    2 0    IG
18 : 00 WE    1 1      WBG
Thời Gian 19 - 6 - 2022
15 : 45    AL    2 0    BLG
18 : 00 LNG    2 1    TT

 

 

 

Thời Gian Tuần 3
20 - 6 - 2022
15 : 45 OMG    1 2    JDG
18 : 00    UP    2 1    RA 
Thời Gian 21 - 6 - 2022
15 : 45    V5   NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW 2 0    FPX
18 : 00 RNG    2 1    WBG
Thời Gian 22 - 6 - 2022
15 : 45    IG    1 2    EDG
18 : 00 TES    2 0    BLG
Thời Gian 23 - 6 - 2022
15 : 45        AL      0 0    LGD 
18 : 00      TT     0 0       WE    
Thời Gian 24 - 6 - 2022
15 : 45 OMG    0 0    LNG
18 : 00 JDG    0 0    UP
Thời Gian 25 - 6 - 2022
13 : 45 RA    0 0    WBG
16 : 00 FPX    0 0    TES 
18 : 00  V5   NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW 0 0    RNG
Thời Gian 26 - 6 - 2022
15 : 45    IG       0 0    AL
18 : 00 EDG    0 0    BLG

 

 

 

Thời Gian Tuần 4
27 - 6 - 2022
15 : 45 OMG    0 0    LGD
18 : 00 JDG    0 0     TT
Thời Gian 28 - 6 - 2022
15 : 45  V5   NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW 0 0    WE
18 : 00 LNG     0 0    TES
Thời Gian 29 - 6 - 2022
15 : 45 RA    0 0    FPX
18 : 00 WBG    0 0    UP
Thời Gian 30 - 6 - 2022
15 : 45 BLG    0 0    IG     
18 : 00 RNG    0 0    OMG
Thời Gian 1 - 7 - 2022
15 : 45 EDG     0 0    TT
18 : 00    AL    0 0 NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW   V5
Thời Gian 2 - 7 - 2022
13 : 45 LNG    0 0    LGD
16 : 00 FPX    0 0    JDG
18 : 00 WBG    0 0    TES
Thời Gian 1 - 7 - 2022
13 : 45 RA    0 0    WE
18 : 00 UP    0 0    RNG

 

 

 

Thời Gian Tuần 5
4 - 7 - 2022
15 : 45 TT    0 0 BLG
18 : 00 OMG    0 0    EDG
Thời Gian 5 - 7 - 2022
15 : 45     IG     0 0    LNG
18 : 00 WBG    0 0    AL 
Thời Gian 6 - 7 - 2022
15 : 45 FPX    0 0    LGD
18 : 00 V5   NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW 0 0    RA
Thời Gian 8 - 7 - 2022
15 : 45 WE    0 0    OMG
18 : 00 LNG    0 0    JDG
Thời Gian 9 - 7 - 2022
13: 45  AL    0 0    UP
16 : 00 BLG    0 0    WBG
18 : 00 TES    0 0    RNG
Thời Gian 10 - 7 - 2022
15 : 45   TT      0 0    IG  
18 : 00 EDG    0 0  NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW   V5  

 

 

 

Thời Gian Tuần 6
 
  JDG    0 0    RA 
  FPX    0 0    LNG
Thời Gian  
  RNG    0 0    WE
  OMG    0 0    TES
Thời Gian  
  LGD 0 0    BLG
  EDG    0 0    UP
Thời Gian  
  AL    0 0    TT
  V5   NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW 0 0    IG 
Thời Gian  
  WE    0 0   JDG
  RNG    0 0    LNG
Thời Gian  
  OMG    0 0     FPX 
  BLG    0 0    RA
  EDG    0 0    TES
Thời Gian  
  LGD     0 0    UP
     V5   NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW 0 0    WBG

 

 

Thời Gian Tuần 7
 
  WE    0 0    AL    
  IG    0 0    JDG 
Thời Gian  
    TT     0 0    OMG
  LNG    0 0    UP
Thời Gian  
  TES    0 0    RA  
  BLG    0 0    RNG
Thời Gian  
  FPX    0 0    AL    
  EDG    0 0    LGD 
Thời Gian  
  WBG      0 0    TT  
     V5   NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW 0 0    LNG 
Thời Gian  
  WE    0 0    IG
  JDG    0 0    BLG
  RNG   0 0    EDG 
Thời Gian  
    TES    0 0    UP 
  OMG    0 0    WBG  

 

 

Thời Gian Tuần 8
 
  FPX    0 0    TT  
  RA    0 0    RNG
Thời Gian  
  LNG    0 0    EDG
  JDG    0 0 NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW    V5  
Thời Gian  
  OMG    0 0    AL 
  LGD    0 0    WE
Thời Gian  
  UP    0 0    IG   
  BLG    0 0    FPX
Thời Gian  
  TES    0 0    TT    
  WBG    0 0    LGD
Thời Gian  
  RA    0 0    EDG 
  RNG    0 0    JDG
Thời Gian  
  V5   NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW  0 0    OMG
  WE    0 0    LNG

 

 

Thời Gian Tuần 9
 
  AL    0 0    RNG 
  UP    0 0    FPX
Thời Gian  
  RA    0 0    IG 
  BLG    0 0 NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW   V5
Thời Gian  
  LGD    0 0    TT   
  WBG    0 0   JDG
Thời Gian  
  WE    0 0    EDG
  RA    0 0    LNG
Thời Gian  
   BLG    0 0    OMG
  LGD    0 0     TES
Thời Gian  
  RNG    0 0    IG      
  FPX    0 0    WBG
Thời Gian  
  UP    0 0 NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW   V5  
  JDG    0 0    AL

 

 

Thời Gian Tuần 10
 
     TT    0 0    RNG
  BLG    0 0    WE
Thời Gian  
  LGD    0 0    RA
   TES    0 0 NiP (Ninjas in Pyjamas). CS:GO team: roster, next match, results, stats, Twitch, news | EGW   V5  
Thời Gian  
  EDG    0 0    AL  
     IG    0 0   OMG
Thời Gian  
  WE    0 0   FPX
  TT    0 0    UP
Thời Gian  
       IG    0 0    LGD
  WBG    0 0    LNG
Thời Gian  
  AL    0 0    TES
  TT    0 0    RA
Thời Gian  
  LGD     0 0    RNG
     UP    0 0    WE

 

Theo thông tin cho biết, ngày 10/06/2022 sẽ chính thức khởi tranh giải đấu.
Về thời gian, lịch thi đấu, kết quả thi đấu .. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin chính thức mới nhất !

 

Xem thêm:

Hướng dẫn cá cược LOL Esports - Soi kèo Liên Minh Huyền Thoại

Tìm hiểu về Cá cược Esport

Giới thiệu về cá cược CS:GO- bet CS:GO

Tìm hiểu về cá cược Dota 2 và bet Dota 2

Tin mới nhất:

Tin tức

Lịch thi đấu

Bảng xếp hạng

Soi kèo

Cá cược Esport là gì

Liên hệ quảng cáo: [email protected]